Türkiye’ye yabancı plakalı araç getirmeyi mi düşünüyorsunuz?

Bu rehber, süreci anlamanıza ve sorunsuz bir giriş yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yurtdışından Araç Getirme Rehberi

Giriş Şartları:

 • Taşıtın kayıtlı olduğu ülkede yasal ikamet etmeniz ve Türkiye’ye giriş tarihinden geriye doğru son 1 yılda en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmanız gerekir.
 • Yola çıkmadan önce süre hesabını https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden veya pasaportunuzdaki giriş-çıkış bilgilerinden yapmanız önemlidir.
 • Türkiye’de son 1 yılda 180 günden fazla kalmışsanız taşıtınızı getiremezsiniz.
 • Emekliler için yurtdışında yerleşik olma koşulu aranmaz.
 • Taşıtın ikamet ettiğiniz yerde adınıza kayıtlı olması gerekir.
 • AB ve EFTA ülkelerinde ikamet edenler, ikamet ettikleri ülke dışında AB ve EFTA’da adlarına kayıtlı taşıtları da getirebilirler.

Kullanım Süresi:

 • Emekli veya çalışan olmanız fark etmeksizin taşıtınızı Türkiye’de iki yıl (730 gün) kullanabilirsiniz.
 • Oturma izni olan yabancı uyruklular için süre, 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadardır.
 • Oturma izni olmayan yabancı uyruklular için 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
 • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için 30 gün süre verilir (yabancı şirkete kayıtlı araçlar).

Diğer Bilgiler:

 • Taşıtınızı vekâleten getirebilirsiniz.
 • Vekâleten veya kiralama yoluyla getirilen taşıtlar için gerekli belgeler gümrük idaresine sunulmalıdır.
 • Taşıtınızı sizden başka, yurtdışında yerleşik eşiniz, anne-babanız ve çocuklarınız kullanabilir.
 • Siz yurtdışındayken taşıt kullanılamaz.
 • Yurtdışına çıkarken aracın kullanılmayacağına dair bir bildirimde bulunmalı veya aracı gümrük sahasına bırakmalısınız.
 • Her giriş yapılmak istendiğinde, 185 gün yurtdışında bulunma şartı kontrol edilir.
 • İki yıllık sürenin tamamını kullandıktan sonra 185 gün taşıt getiremezsiniz.
 • AB ve EFTA ülkelerinde ikamet edenler, yılda bir kez olmak üzere bir ay süreyle taşıtlarını getirebilirler.
 • Taşıtın izin süresi bitiminden sonra yurtdışına çıkartılmaması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması vb. durumlarda para cezası uygulanır.

Detaylı Bilgi:

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir